سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

قوانین سایت

قوانین سایت سبزگشت

در جهت اجرای قرارداد فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سبزگشت و خریدار که به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد معرفی شده در قرارداد مذکور که اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است شروط و مفاد ذیل به قرارداد مذکور الحاق و قرارداد به شرح ذیل تکمیل گردید .

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای خارجی دسته جمعی یا انفرادی به شرح ذیل می باشد.
شرایط قرارداد :
۱- چنانچه تور به حد نصاب موردنظر (حداقل۱۵نفر) نرسد سبزگشت مجاز به ابطال آن ،اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

۲- ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت ۱۴ بعدازظهر و تخلیه ساعت ۱۱ صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.

۳- در اتاق های دوتخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده و موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

۴- مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشد.

تبصره اول :

الف) در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی خریدار جهت پیگیری ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به سبزگشت نبوده و حق هرگونه اعتراض و اقامه دعوی را ازخودسلب می کند.

ب) درخصوص تور یا پروازهای چارتر هزینه غیرقابل استرداد می باشد.

۵- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۳۹ در ورشو به امضا رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵ در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

۶- در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه (تورلیدر) و یا راهنمایان محلی و کلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب موردتصمیم لازم را درخصوص این مسافر اخذ نموده ومراتب را جهت ثبت موضوع به سبزگشت یا سفارت ایران گزارش نماید .

۷- سبزگشت درخصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هریک از آنان ممانعت به عمل آورد سایر مسافرین می بایست از گشت استفاده نماید و درصورت اعلام انصراف مسافرینی که ویزای آن اخذ شده است میبایست کل هزینه تور را پرداخت نماید .

تبصره دوم :

در خصوص بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزندان مجرد) که روادید یکی ازآنها توسط سفارت صادر نگردیده باشد و تقاضای کنسل نمودن تور راداشته باشد،۵۰% هزینه کل تور به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که رابطه نسبیت ندارند و موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق بند ۲۳ این الحاقیه عمل خواهد شد .

۸- چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه در آخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت درگشت و استفاده از تور می باشد و درصورت اعلام انصراف مسافر می بایست کل هزینه تور راپرداخت نماید.

۹- درصورت تغییر ساعت پرواز و یا هرگونه تغییر دربرنامه پروازی و یا ظرفیت پرواز و روز پرواز و تغییر هتل کلاً مشکلاتی که در اجرای تور حادث می گردد و از کنترل سبزگشت خارج باشد که سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه سبزگشت نبوده و مسافر میبایست مقدمات سفر خود را جهت استفاده از تور فراهم نماید و عازم سفر گردد.

۱۰- درصورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر،روادید خریدار اخذ شده باشد سبزگشت مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهدبود و جرایم ابطال تور براساس بند ۲۴ این قرارداداخذ خواهد شد.

۱۱- درصورت بروز حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مسافرتحت پوشش بیمه سفر بصورت گروهی می باشد و حق استفاده ازامکانات بیمه را دارد و در این خصوص شرکت سبزگشت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۲- بیمه مسافرتی برای کلیه افراد بالای ۶۰ سال الزامی است که هزینه آن مجزا از مسافر اخذ می گردد.

۱۳- انجام تغییرات لازمه در برنامه مسافرت و مسیر ، ساعت و زمان حرکت گشتها بر حسب ضرورت در اختیار شرکت سبزگشت و کارگزار می باشد.

۱۴- در صورتیکه هریک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر دراین قرارداد خودداری نمایند،مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارات احتمالی وارده به سبزگشت بر عهده خریدار می باشد.

تعهدات مسافر :

۱۵- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.