دیاران سیر | Diaranseirدیاران سیر | Diaranseir

تور آنتالیا

تور آنتالیا خرداد ماه

توضیحات تور

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد ( پرواز مستقیم به فرودگاه آنتالیا و قاضی پاشا ) – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات کامل -ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر ۶۰ سال)توضیحات :- نرخ کودک بدون تخت ۱۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک زیر ۲ سال ۹۹۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد .- کنترل اعتبار پاسپورت به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد.- جهت دریافت ساین و رزرو آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
CENDER
4
ALL
۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
DAIMA BIZ
5
U.ALL
۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KEMER STD
۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KEMER GARDEN
۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KEMER STD
AMON
5
U.ALL
۳۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان NA NA BELEK STD
۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
CLUB SERA
5
U.ALL
۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA CLUB
۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KUNDO SUP
۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان NA NA KEMER STD
۴۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KEMER STD
AQUA WORLD
5
U.ALL
۴۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
BELLIS
5
U.ALL
۵۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
SHERWOOD EX
5
U.ALL
۵۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
BAIA
5
U.ALL
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۶۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
TITANIC
5
U.ALL
۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۷۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان NA NA LARA STD
۷۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA SUP
۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۷۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
CALISTA
5
U.ALL
۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD
ADAM and EVE
5
U.ALL
۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان NA NA BELEK STD
CULLINAN
5
U.ALL
۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK SUP
۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LARA STD
۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۷۹,۰۰۰ تومان ۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان KUNDO PREMIUM
۱۳۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان BELEK STD