دیاران سیر | Diaranseirدیاران سیر | Diaranseir

تور آنتالیا 6 شب 7 روز فری برد

تور آنتالیا ویژه ۱۷ و ۲۴ آبان (پرواز تُرک)

۶ شب و ۷ روز

توضیحات تور

خدمات تور:

*بلیط رفت و برگشت هواپیمایی فریبرد

*۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل

*ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت

* راهنمای فارسی زبان

*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (افراد بالای ۶۰ سال شامل افزایش قیمت میباشد)

توضیحات:

* قیمت کودک بدون تخت ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان میباشد

*قیمت کودک زیر ۲ سال ۱.۰۹۰.۰۰۰ تومان می باشد

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BELKON
4
ALL
۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
CENDER
4
ALL
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان BELEK
۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان NA NA
۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE
5
U.ALL
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
TITANIC
5
U.ALL
۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
SHERWOOD EX
5
U.ALL
۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS
5
U.ALL
۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
BAIA
5
U.ALL
۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
MIRACLE
5
U.ALL
۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
SUSESI
5
U.ALL
۳۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان
CALISTA
5
U.ALL
۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۳۹۰.۰۰۰ تومان