سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور مارماریس ویژه بهار

تور مارماریس ویژه بهار

۶ شب و ۷ روز

توضیحات تور

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی معراج (پرواز مستقیم به فرودگاه دالامان) – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات ارائه شده در پکیج – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۱۳.۵۹۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد .

– نرخ کودک زیر۲سال ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد .

– پرداخت ۵۰ % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .

– پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

*روز های پرواز : جمعه هر هفته

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان