سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور استانبول 3 شب ویژه بهار

تور استانبول ویژه بهار

۳ شب و ۴ روز

توضیحات تور

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر – ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه – گشت شهری – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۱۱.۰۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– نرخ کودک زیر۲سال ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– پرداخت ۵۰ % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .

– پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
FIDE
3
B.B
۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
NEW CITY
3
B.B
۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ORIELLA
3
B.B
۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ATRO
4
B.B
۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
BALI STAR
3
B.B
۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
DORA
4
B.B
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
CARTOON
4
B.B
۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
FERONYA
4
B.B
۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
LAZZONI
5
B.B
۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان