دیاران سیر | Diaranseirدیاران سیر | Diaranseir

تور استانبول 4 شب

تور استانبول ویژه مهر

۴ شب و ۵ روز

توضیحات تور

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان – ۴ شب و ۵ روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه – گشت شهری – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبانتوضیحات :- نرخ کودک بدون تخت ۱۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .- نرخ کودک زیر۲سال ۱.۵۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .- پرداخت ۵۰ % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BIROL
3
B.B
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
CUMBALI
3
B.B
۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
NEW CITY
4
B.B
۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
FERONYA
4
B.B
۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
DORA PERA
4
B.B
۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان SUP
۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۲۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان SUP
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۳۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۳۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
LAZZONI
5
B.B
۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۳۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۳۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان SUP
۴۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان SUP
۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان STD
CONRAD
5
B.B
۶۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان DLX