دیاران سیر | Diaranseirدیاران سیر | Diaranseir

تور نوروزی استانبول

تور نوروزی استانبول

۳ شب و ۴ روز

توضیحات تور

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش ، ۵ روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– نرخ نوزاد کمتر از ۲ سال ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

*به علت نوسانات نرخ ارز خواهشمند است قبل از خرید پکیج‌ فوق با کارشناسان فروش مربوطه در تماس باشید .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BIROL
3
B.B
۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
FIDE
3
B.B
۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
NEW CITY
4
B.B
۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
FERONYA
4
B.B
۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان SUP
LAZZONI
5
B.B
۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
DORA PERA
4
B.B
۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
۳۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
CVK
5
B.B
۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان SUP
۴۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD
CONRAD
5
B.B
۴۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰.۹۹۰.۰۰۰ تومان STD