سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور بدروم ویژه بهار

تور بدروم ۶ شب و ۷ روز ویژه بهار

۶ شب و ۷ روز

توضیحات تور

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر تور(پرواز مستقیم به فرودگاه میلاس) – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات ارائه شده در پکیج – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۱۹.۵۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– نرخ کودک زیر۲سال ۲.۵۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– پرداخت ۵۰ % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .

– پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۳۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان NA ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
KADIKALE
5
U.ALL
۵۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
SAMARA
5
U.ALL
۶۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
BAIA
5
U.ALL
۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
KEFALUKA
4
ALL
۹۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
BE PREMIUM
5
U.ALL
۹۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان NA ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان