سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور قبرس شمالی ویژه بهار

تور قبرس شمالی ویژه بهار

۴ شب و ۵ روز

توضیحات تور

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی پگاسوس(نرخ پایه سیستمی) – ۴ شب و ۵ روز اقامت در هتل با خدمات کامل – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۳۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان و نرخ نوزاد ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان می باشد.

– جهت دریافت ساین و رزرو آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۴۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD VILLA
PORT VIEW
4
B.B
۴۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
RIVERSIDE
4
H.B
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
OSCAR
4
H.B
۵۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۶۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
۶۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE PREMIUM
۶۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان FAMAGUSTA GARDEN AND PARK
۶۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان FAMAGUSTA STD
۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان NICOSIA DLX
۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
۷۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD SEA
۶۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE BUNGALOW
۷۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE DLX
۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان FAMAGUSTA STD GARDEN
۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان BAFRA VILLA
۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان BAFRA STD
۸۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE STD
۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان BAFRA DLX GARDEN
۹۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان BAFRA DLX SEA
ARKIN ISKELE
5
U.ALL
۹۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان FAMAGUSTA SIDE SEA
KAYA PALAZZO
5
U.ALL
۱۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان GIRNE SUPERIOR