سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور آلانیا ویژه نوروز

تور آلانیا ۶ شب و ۷ روز

توضیحات تور:

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد (پرواز مستقیم به فرودگاه قاضی پاشا) – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات کامل –

جشن و ویژه برنامه های نوروزی – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر ۶۰ سال)

توضیحات :

– نرخ کودک کمتر از ۲ سال ۱.۴۹۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد .

– جهت دریافت ساین و رزرو آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید .

* هر شب اجرای بزرگترین فستیوال موزیک ویژه جشن سال نو

* پارک آبی و استخر روباز آبگرم

* بار مجاز ۳۰ کیلو – بار کابین ۷ کیلو – همراه با کترینگ

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۲۷ اسفند
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۲۸ اسفند
MUKARNAS
5
U.ALL
۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۲۹ اسفند، ۲ و ۳ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۵، ۶ و ۷ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۹ و ۱۰ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان LAND VIEW ۱۲ فروردین (۵ شب)
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۲۷ اسفند
MUKARNAS
5
U.ALL
۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۲۸ اسفند
MUKARNAS
5
U.ALL
۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۲۹ اسفند، ۲ و ۳ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۵، ۶ و ۷ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۹ و ۱۰ فروردین
MUKARNAS
5
U.ALL
۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان SEA VIEW ۱۲ فروردین (۵شب)
۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۲۵ اسفند
۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۲۷ اسفند
۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۲۸ اسفند
۶۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۲۹ اسفند، ۲ و ۳ فروردین
۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۵، ۶ و ۷ فروردین
۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۹ و ۱۰ فروردین
۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE LAND VIEW ۱۲ فروردین (۵شب)
۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۲۵ اسفند
۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۲۷ اسفند
۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۲۸ اسفند
۶۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۲۹ اسفند، ۲ و ۳ فروردین
۶۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۵، ۶ و ۷ فروردین
۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۹ و ۱۰ فروردین
۵۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان DELUXE SEA VIEW ۱۲ فروردین (۵شب)