دیاران سیر | Diaranseirدیاران سیر | Diaranseir

تور آلانیا

تور۶ شب و ۷ روز آلانیا (پرواز مستقیم تُرک)

۶ شب و ۷ روز

توضیحات تور:

خدمات تور:

*بلیط رفت و برگشت هواپیمایی فریبرد (فرودگاه قاضی پاشا )

*۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل

*ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت

* راهنمای فارسی زبان

*بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (افراد بالای ۶۰ سال شامل افزایش قیمت میباشد)

توضیحات:

* قیمت کودک بدون تخت ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان میباشد

*قیمت کودک زیر ۲ سال ۱.۰۹۰.۰۰۰ تومان می باشد

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
XORIA DELUXE
5
U.ALL
۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
MUKARNAS
5
U.ALL
۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
ROYAL DRAGON
5
U.ALL
۲۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان NA NA
۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان
۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹.۰۹۰.۰۰۰ تومان