سبزگشت| Sabzgashtسبزگشت| Sabzgasht

تور کوش آداسی ویژه بهار

تور کوش آداسی ویژه بهار

۶شب و ۷روز

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر تور – ۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات ارائه شده در پکیج – ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – لیدر فارسی زبان

توضیحات :

– نرخ کودک بدون تخت ۱۶.۵۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– نرخ کودک زیر۲سال ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد .

– پرداخت ۵۰ % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد .

– پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته ۶ تا ۱۲ سال با تخت ۲ تا ۶ سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MELIKE
4
B.B
۲۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
MELIKE
3
H.B
۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
SURTEL
3
ALL
۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
BELMARE
5
ALL
۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
BELMARE
4
U.ALL
۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
RICHMOND
5
ALL
۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
LIBERTY
5
ALL
۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
KORUMAR DLX
5
U.ALL
۳۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
AQUA FANTSY
5
U.ALL
۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان